Menselijke activiteiten met betrekking tot dieren en hun implicaties (en waarom zouden we ze moeten stoppen)

(Intensieve) veehouderij en de slacht voor vlees, organen, zuivelproducten en eieren

Het grootste en meest wijdverspreide voorbeeld van speciesisme is natuurlijk het eten van dieren met meer dan 50 miljard landdieren en een nog groter aantal zeedieren die elk jaar worden gedood. Waarom is dit verkeerd? Naar onze mening is één van de redenen dat het verkeerd is, omdat het het dier zijn recht op leven ontneemt. Bovendien worden veel van deze dieren gefokt onder omstandigheden die niet voldoen aan hun fysiologische of biologische behoeften. Daarna worden ze geslacht onder omstandigheden die hen nog meer stress en lijden bezorgen. Er is voldoende informatie beschikbaar op het internet, dus willen we hier niet verder ingaan op de bloederige details.

Sommige van de excuses die mensen gebruiken om het eten van dieren te rechtvaardigen, zijn: het is natuurlijk, mensen doen het al jaren, de Bijbel zegt dat we het kunnen, dieren zijn ondergeschikte wezens, het is (nog) niet strafbaar, het is acceptabel, het is noodzakelijk voor de economie. Dit waren ook redenen om de slavernij te rechtvaardigingen. Deze redenen gelden net zo min voor het  eten van vlees, als voor het houden van slaven.

Natuurlijk is niet iedereen te overtuigen met dit soort ethische of morele argumenten, vooral als ze niet willen accepteren dat dieren wezens zijn met gevoel en een bewustzijn, dus hier zijn nog een paar andere argumenten tegen het eten van vlees of dierlijke producten.
Pepito, als bok gered van de geitenmelkhouderij Lees hier zijn verhaal
Het eten van vlees veroorzaakt elders honger. Wereldwijd zou de landbouw voldoende voedsel kunnen bieden voor iedereen. Een groot aantal mensen heeft echter honger. Dit komt deels door problemen met de distributie, maar het wordt ook veroorzaakt doordat héél veel gewassen moeten worden gekweekt voor de productie van vlees. Schattingen suggereren dat het voedsel dat aan vee wordt gevoerd, bijna vier miljard mensen van eten zou kunnen voorzien. Het is dus inefficiënt om planten aan dieren te voeren om vervolgens dat dier of zijn produkt te willen eten. Om rundvlees te produceren heb je tot zo'n 15.000 calorieën aan planten nodig voor 1.000 calorieën vlees. Voor andere vleessoorten is dat minder. Pluimvee is het meest efficiënt met ongeveer 2.000 calorieën voer per 1.000 calorieën vlees. Bron: Compassion in World Farming

Verder is er in veel arme landen meer winst te behalen bij de verkoop van gewassen voor veevoer dan voor voer voor de mensen. Sommige landen exporteren dus voedsel, en ondertussen lijden ze wel honger. Vind je dat niet méér dan een beetje vreemd?
Maar als het lot van andere mensen niet voldoende reden is om het eten van vlees en dierlijke producten op te geven, hoe zit het dan met het milieu? Omdat het fokken van vee meer gewassen vereist dan het rechtstreeks gebruiken van die gewassen voor mensenvoer, heeft het dus ook grotere milieueffecten: meer water, kunstmest, pesticiden, herbiciden, brandstof voor transport, meer land etc. Het vereist ook meer gebruik van antibiotica en hormonen. En, zoals we allemaal weten, "Wat er in gaat, moet er ook uit", dus er zijn ook meer afvalproblemen zoals de uitstoot van broeikasgassen van vee, de scheten van herkauwers, de reservoirs voor de mest van varkensfokkerijen, hormonen in het rivierwater. De veeteelt veroorzaakt steeds meer milieuschade, wat (nog) niet wordt meegerekend in de prijs. 

Maar als ook het milieu niet zo'n grote zorg is, hoe zit het dan met geld? Een veganistisch of vegetarisch dieet is goedkoper dan het eten van vlees. Het is eigenlijk vrij simpel. Zelfs als de kippenboer z'n gewassen goedkoper kan kopen dan jij, hebben ze er wel veel meer van nodig. Verder zijn er natuurlijk ook de andere kosten om rekening mee te houden: gebouwen, brandstof, elektriciteit, personeel, transport, slachten en de verwerking van dit vlees, wat betekent dat de dode lichamen in zo'n vorm moeten worden gehakt en gesneden die voor de klant acceptabel is.
Kipje, gered uit een pluimveehouderij
En last but not least zijn er de gezondheidsproblemen. Medische studies kunnen frustrerend zijn voor iemand met een technische achtergrond: mensen zijn verschillend, dus conclusies getrokken uit één studie zijn mogelijk niet van toepassing op andere mensen. Het is niet zoiets als techniek: als je één vliegtuig bouwt en het vliegt, dan vliegen alle identieke vliegtuigen ook. Daarom lijkt er geen einde te zijn aan tegenstrijdige adviezen over wat goed voor je is en wat je moet vermijden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft echter onlangs rood vlees geclassificeerd als waarschijnlijk carcinogeen en verwerkt vlees als kankerverwekkend. Bron: de Wereldgezondheidsorganisatie (NB Dit artikel is in 2016 geschreven. Er zijn inmiddels veel meer studies gepubliceerd die het eten van dierlijke produkten afraden) 

Eén ding is wel duidelijk. Naarmate een  land welvarender wordt en de hoeveelheid vlees die door de bevolking wordt gegeten, toeneemt, er meer obesitas voorkomt bij de bevolking. (U kunt hier meer over lezen op de pagina: Eiwitten (nu nog in het engels)). Een ander punt van zorg is het overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt, waardoor bacteriën resistent worden.

Vegetarisch eten of zelfs gewoon de hoeveelheid  vlees per week verminderen, redt natuurlijk vele levens en voorkomt het lijden van alle dieren die anders zouden zijn grootgebracht om geslacht te worden voor consumptie. Maar door het eten van eieren en zuivelproducten draag je ook bij aan veel dierenleed. 
Koeien, geiten en schapen geven pas melk nadat ze een kleintje hebben gekregen. Voor de melkveehouder zijn de meeste van deze kleintjes ongewenst omdat de melk, die eigenlijk voor de kalfjes bestemd is, moet worden verkocht. Zou hij die melk aan de kleintjes geven dan brengt de koe natuurlijk niets of te weinig op. Velen van deze kleintjes  worden direct na de geboorte gedood. We hebben het dan nog niet eens over de vele ongeboren kalveren die tijdens de slacht in de baarmoeder verdrinken. Al hoort een hoogzwangere koe niet naar de slacht te gaan, vaak lapt men die regel aan z'n laars. Niemand die het kan en zal controleren. Een klein gedeelte van de kalfjes, de vrouwtjes worden gebruikt om koeien in de kudde te vervangen die minder productief zijn geworden, maar alle anderen en de mannetjes zijn van weinig waarde voor de boer.  (Op deze pagina kan je zien wat de kalveren de boer tegenwoordig oplevert) 
Jong stiertje, gered uit de melkveehouderij
Sommige kalveren worden vetgemest voor kalfsvlees en daarna ook geslacht. Al deze kleintjes worden liefst direct na de geboorte bij de moeder weggehaald wat een bron is van veel stress en lijden voor beiden. Op de volgende pagina leest u meer over de melkveehouderij.

De eierindustrie heeft ook een probleem met de mannetjes: ze leggen geen eieren. Afgezien van enkelen die nodig zijn voor de reproduktie, worden alle mannelijke éénsdagkuikens vergast of verbrijzeld. Ook daarover biedt het internet voldoende informatie en video's.

Door veganist te worden, kun je een einde maken aan al dit soort praktijken die eigenlijk alleen maar blijven bestaan ​​omdat mensen voor dit soort produkten willen blijven betalen. Veganist zijn is niet meer zo vreemd en moeilijk als vroeger.  De meeste supermarkten hebben vleesvervangers en veganistische produkten en de keuze breidt zich nu ook heel snel uit. Opvallend is dat als je op een bepaald moment helemaal geen dieren meer eet of kaas of ei, er een gevoel van opluchting ontstaat, te weten dat jij niet meer verantwoordelijk bent voor al dat dierenleed.